Skróty

Instytucje

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów

Prezes Elżbieta Psyk
V-ce Prezes Hubert Hehnel
Skarbnik Ewa Grytz
Sekretarz Anna Maroń

Numer kontaktowy: 697875808
Email: stowarzyszenie.pludry@op.pl

Przekaż 1% podatku na stowarzyszenie

Komisja Rewizyjna:

Henryk Chmiel
Izabela Włodarz
Danuta Polok

Ochotnicza Straż Pożarna w Pludrach

Prezes Patrycja Grabinski
Naczelnik Sebastian Grabinski
Naczelnika Janusz Kątny

Rada Sołecka Sołectwa Pludry

Sołtys Halina Hońca
Karol Kandora
Katarzyna Parkoła
Elżbieta Psyk
Artur Respondek

DFK w Pludrach

Przewodnicząca Monika Ortman-Baran
Z-ca Ewa Szymańska
Skarbnik Halina Hońca
Sekretarz Kornelia Mrugała

Filia biblioteczna w Pludrach

Bibliotekarz: Ewa Piasecka
E-mail: bibliotekadobrodzien@gmail.com
Godziny otwarcia:
Wtorek- Piątek: 11.00 - 16.00