Instytucje

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów

Prezes Elżbieta Psyk
V-ce Prezes Danuta Polok
V-ce Prezes Hubert Hehnel
Skarbnik Ewa Grytz
Sekretarz Monika Ortman-Baran

Numer kontaktowy: 697875808
Email: stowarzyszenie.pludry@op.pl

Przekaż 1% podatku na stowarzyszenie

Komisja Rewizyjna:

Irena Miosga
Aleksandra Kopyto
Anna Maroń

Ochotnicza Straż Pożarna w Pludrach

Prezes Patrycja Grabinski
Naczelnik Sebastian Grabinski
Naczelnika Janusz Kątny

Rada Sołecka Sołectwa Pludry

Sołtys Rajmund Lichota
Norbert Sczygiol
Halina Hońca
Patrycja Grabinski
Dominika Sprecher

DFK w Pludrach

Prezes Kornelia Mrugała
Z-ca prezesa Ewa Szymańska
Skarbnik Maria Hońca
Sekretarz Monika Ortman-Baran

Filia biblioteczna w Pludrach

Bibliotekarz: Ewa Piasecka
E-mail: bibliotekadobrodzien@gmail.com
Godziny otwarcia:
Wtorek: 11.00 - 16.00
Środa - Piątek: 12.00 - 17.00