Izba Regionalna

Izba Regionalna (ul. Szkolna 1, Pludry) została utworzona przez członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów, członków OSP Pludry i grupę mieszkańców. Uroczyste otwarcie Izby Regionalnej odbyło się 17 września 2016 roku podczas festynu „Spotkanie po latach” – 120-lecie budynku starej szkoły i 50-lecie nowej szkoły. Wszystkie prace związane z utworzeniem i prowadzeniem Izby zostały wykonywane społecznie.

Mieszkańcy bardzo aktywnie uczestniczyli w pozyskiwaniu nowych eksponatów, co wpłynęło na zwiększenie dotychczasowej kolekcji. Zebrane przedmioty zostały udostępnione zwiedzającym, w 2006 roku z okazji 110-lecia budynku, w pomieszczeniu „starej szkoły”. Pomysłodawczynią była pani Gabriela Lepiorz- sekretarz Stowarzyszenia. Niestety, po kilku tygodniach wystawę zamknięto, ponieważ sala została przekształcona w świetlicę środowiskową. 

Po remoncie budynku, w 2014 roku, powstał pomysł utworzenia Izby Regionalnej na strychu. Dzięki zaangażowaniu i ogromnej pracy społecznej mieszkańców, na przełomie 2015 i 2016 roku wyremontowano strych. Wykonano szereg prac,  m.in.: wysprzątano zagracony strych, położono płyty połogowe i ścienne, wyremontowano i wyrównano ściany, pomalowano i wyszlifowano belki, dokonano renowacji szafy i drzwi, pomalowano podłogi i położono panele. W Izbie zgromadzono, opisano i udostępniono dla zwiedzających liczne pamiątki, zdjęcia i przedmioty codziennego użytku minionych czasów m.in.: naczynia kuchenne, stoły, krzesła, meble, obrazy, stroje regionalne, narzędzia rzemieślnicze i rolnicze, wyposażenie klasy szkolnej tj. ławki, tablica, elementarz, tabliczka, kukiełki i wiele innych.  Izba to miejsce spotkań dzieci, młodzieży i osób dorosłych, których łączy przede wszystkim zamiłowanie do własnego regionalizmu i własnej kultury. To możliwość wzbogacania wiedzy na temat własnego regionu. Izba przekazuje wiedzę o dawnych dziejach Pluder i Pietraszowa, o życiu ich mieszkańców, wytworach pracy rzemieślniczej, uprawie roli i narzędziach do tego używanych, zwyczajach i obrzędach. Mieszkańcy i goście, którzy przychodzą do świetlicy, biblioteki czy Sali OSP, które także mieszczą się w tym samym budynku, częściej odwiedzają Izbę Regionalną. Chętniej zapoznają się z jej zbiorami, a także sami uczestniczą w jej dalszym rozwoju.

Przedsięwzięcie utworzenia Izby Regionalnej zostało zgłoszone do Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów - FLORIANY. 4 maja 2017 roku w Izbie Regionalnej została nagrana audycja Radia Opole na temat społecznych inicjatyw. Po otrzymaniu nominacji przedstawiciele wzięli udział w uroczystościach, które odbyły się w siedzibie Pieśni i Tańca Mazowsze w Otrębusach.

Istnieje możliwość zwiedzania Izby Regionalnej w dowolnie wybranym dniu i godzinie po wcześniejszym,  telefonicznym uzgodnieniu, tel. 697875808. Wstęp wolny.