Pozyskaliśmy środki na stworzenie bezpiecznego placu zabaw

Już niedługo najmłodsi mieszkańcy naszej wsi będą mogli cieszyć się bezpiecznym i ogólnodostępnym placem zabaw, który zapewni im warunki do aktywności ruchowej oraz właściwego rozwoju psychofizycznego i psychomotorycznego. Projekt zostanie zrealizowany dzięki dofinansowaniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które przyznały nam grant w programie "WzMOCnij swoje otoczenie".

Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców, którzy podczas spotkań sołeckich niejednokrotnie zgłaszali fakt braku miejsca, które zapewniłoby odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy – obecnie plac nadaje się do rozbiórki i stanowi zagrożenie dla dzieci.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach https://raport.pse.pl/pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl.