Przekaż 1% podatku

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów serdecznie dziękuje wszystkim podatnikom, za przekazanie w ubiegłych latach swojego 1 % podatku dochodowego. Jednocześnie zachęcamy do kontynuowania tego niezwykle ważnego wsparcia.
Pamiętaj - 1% przekazany na SRWPiP zostaje w naszej wsi i pozwala realizować cele statutowe. Wspieramy lokalne inicjatywy, pomagamy w rozwiązywaniu lokalnych problemów, a tym samym przyczyniamy się do rozwoju naszego regionu.

KRS 0000219183

 

Zebranie wiejskie 10.01.2020

Informujemy, że w dniu

10 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 18:00

odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Pludry

w sprawie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2020.

Zebranie odbędzie się w świetlicy w Pludrach (ul. Szkolna 1).

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

 

Porządek zebrania:

  1. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – ustalenie zadania i uchwalenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2020 roku w projekcie pn. „MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA – Opolskie w latach 2020 – 2022”.

  2. Sprawy różne.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu OSP

Z dniem 07.10.2019, wynik postępowania zaproszenia do składania ofert na dostawę sprzętu OSP został załączony poniżej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Pludrach zaprasza do złożenia oferty na dostawę agregatu hydraulicznego, węża przedłużającego oraz nożyc hydraulicznych zgodnie z poniższymi zapisami.

Szczegóły oferty