Skróty

Opracowanie koncepcji – ,,Wieś przyszłości”

31.08.2023 r. Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” podpisała umowy z grantobiorcami realizującymi projekt grantowy pt. ,, Opracowanie koncepcji – ,,Wieś przyszłości’’ Smart Village.
Celem projektu jest przygotowanie koncepcji Smart Village w 12 sołectwach na obszarze LGD ,,Kraina Dinozaurów’’.
Wybrane miejscowości to:
 • Wioska Bierdzany (Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan)
 • Wioska Bzinica Stara (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka)
 • Wioska Grodziec (Stowarzyszenie Nasz Grodziec)
 • Wioska Klekotna (sołtys Kamil Zygmunt)
 • Wioska Kielcza (Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Zawadzkie – „Lubię tu żyć”)
 • Wioski Kocury i Malichów (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina”)
 • Wioska Myślina (sołtys Rafał Chwalczyk)
 • Wioska Spórok (Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok)
 • Wioska Pludry (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów)
 • Wioska Rzędowice (sołtys Tomasz Wonsik)
 • Wioska Suchy Bór (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór)
 • Wioska Żędowice (Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Zawadzkie – „Lubię tu żyć)
Smart wioski będą dążyć do znalezienia lepszych, mądrzejszych sposobów rozwoju oraz wykorzystają istniejące i powstające technologie i innowacje społeczne aby wnieść wartość dodaną do życia mieszkańców.
Zabieramy się do pracy. Do stycznia 2024 powstanie 12 koncepcji Wsi przyszłości’’ / Smart Village na terenie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’

 

Więcej na Facebook