Wspomnienie 40. Jubileuszowej Opolskiej Pieszej Pielgrzymi na Jasną Górę 15 – 20. 08. 2016

Pielgrzymka Opolska składała się z 5 strumieni: raciborskiego, opolskiego, nyskiego, kluczborskiego oraz głubczyckiego. W Pielgrzymce uczestniczyło 3 tysiące osób.

Biskup Opolski Andrzej Czaja odprawił Mszę Św. na polanie w Pietraszowie łącznie z dużą  grupą kapłanów oraz z 8 neoprezbiterami. Ksiądz Biskup wygłosił również homilię , w której nawiązał do księgi Ezechiela. Bóg zapowiedział wielkie zmiłowanie dla ludzi – miłosierdzie. Pan Bóg mówił , że lud zbezcześcił jego imię, że należało go ukarać, ale jednak chce udzielić ludowi miłosierdzia. Od kiedy Pan Jezus wstąpił na ziemię to jest czas miłosierdzia. Pan Bóg lubi okazywać swoje miłosierdzie, chętnie darzy miłosierdziem. Ks. Biskup stwierdził, że z niepokojem obserwuje niedowiarstwo w działanie sakramentów Świętych. To się dzieje w sercach bardzo zaangażowanych wiernych w Polsce, nawet w sercach niektórych kapłanów. Do sakramentów dodaje się dodatkowe modlitwy, lub ryty, a tego nie wolno robić. Nie wolno sprawować spowiedzi kurtkowych. Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie ma być modlitwą, my idziemy do Boga. Modlitwa wstawiennicza daje wiele łask, ale charyzmat uzdrowienia nie działa tak, że człowiek staje się uzdrowicielem. To Boży Duch decyduje  kto ma być uzdrowiony. Z niepokojem patrzę na stadiony, ogłasza się wielkie uzdrowienia, kto to jednak weryfikuje. Nie można sprowadzić chrześcijaństwa na poziom uzdrowienia, bo chrześcijaństwo to zbawienie. Próbuje się na Bogu wymóc różne rzeczy doczesne, a przecież to choroba może być dobra dla naszego ducha i zbawienia. Co innego modlitwa wstawiennicza, co innego charyzmat, a co innego sakramenty – bo tak działa sam Bóg. Boga traktujemy czasami narzędziowo.  Do biskupa przychodzą czasami ludzie, żeby biskup ich ratował, gdy byli na modlitwie o uzdrowienie o wątpliwej jakości i nastąpiło zniewolenie przez złego ducha – jest to pozór uzdrowienia. Modlitwa o uzdrowienie może być poza liturgią, po zakończeniu liturgii. Urząd nauczycielski Kościoła reguluje te sprawy, a nie zawsze wsłuchujemy się w to nauczanie i przestrzegamy tego co ten urząd stanowi. Każda celebracja liturgii jest czynnością w najwyższym stopniu świętą, również tutaj na polanie jest święta. Sakramenty są święte, nie ma większej świętości jak sakramenty. Np. sakrament namaszczenia chorych jest najbardziej skuteczną pomocą dla chorych. Mamy zawsze prosić Boga z ufnością i pokorą.

W 40 pielgrzymce Opolskiej uczestniczył już  36 raz nasz parafianin Pan Hubert Kolloch z Pluder. Szedł on razem z  grupą opolską.

OSP Pludry z nominacją w konkursie Floriany 2017

SRWPiP wraz z OSP Pludry wzięło udział w konkursie FLORIANY. Głównym przesłaniem konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia, jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu.

Konkurs adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami i przedsiębiorcami realizują rozmaite przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania.

Dnia 4 maja w Karolinie, siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” odbyła się uroczysta gala finałowa, w której udział wzięli przedstawiciele OSP Pludry i SRWPiP oraz przedstawiciel samorządu z tytułu otrzymanej nominacji w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OPS i Samorządów. Ta nominacja była dla nas wszystkich ogromnym wyróżnieniem gdyż do konkursu wpłynęło 375 zgłoszeń ze wszystkich województw. Kapituła konkursu nominowała do elitarnego grona półfinalistów 54 prospołeczne inicjatywy oraz 3 zgłoszonych przez OSP wyjątkowych pracodawców.

Maibaum Fest – Festyn z okazji strojenia drzewka majowego

DFK Pludry zaprasza na festyn z okazji strojenia drzewka majowego, organizowany dnia 30.04.2017 (niedziela) w Starej Szkole w Pludrach.

W programie:

  • Msza Św. o godz. 15:00
  • występ muzyczny Ewy Suchińskiej i Zuzanny Herud
  • stawianie i dekorowanie drzewka majowego
  • impreza taneczna

 Serdecznie zapraszamy!


DFK Pluder lädt zu Maibaum-Fest ein. Organisiert am 30.04.2017 (Sonntag) in der Alte Schulle in Pluder.

Im Program:

  • Gottesdienst um 15:00 Uhr
  • Auftritt von Musikdarsteller Ewa Suchińska und Susanne Herud
  • Aufstellung und Dekoration des Maibaums
  • Tanzparty

Herzlich Wilkommen!

Życzenia wielkanocne 2017

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.
Niech radosne Alleluja będzie dla Was
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia,
a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.

Ferie zimowe

I tydzień – zajęcia w szkole

II tydzień- zajęcia świetlicowe w starej szkole:

20 luty (poniedziałek) – wyjazd do kręgielni na Myślinę na godz. 9.30 -11.30 dojazd w własnym zakresie, gra w kręgle gratis.

21 luty (wtorek) – turniej warcabowy       od 10.00 do 13.00

22 luty (środa) – zajęcia świetlicowe          od 10.oo do 13.00

23 luty (czwartek) – zajęcia świetlicowe    od  10.00 do 13.00

24 luty (piątek) – zajęcia świetlicowe         od  10.00 do 13.00

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!!!