Materiały do książki o Pietraszowie

Wraz z Teresą Brommer zbieram materiały do nowej książki - tym razem o Pietraszowie.
Już zostałyśmy obdarowane cennymi zdjęciami i wspomnieniami.
Prosimy o więcej!!!

Teresa Brommer tel. 34/35-37-499
Róża Mordyńska - email: jmklara14@gmail.com

Ulica Figla w Pietraszowie w kierunku Pluder; foto R. Mordyńska, wrzesień 2020.

Stacja w Pludrach; foto M. Szendzielarz, lipiec 2019.