Materiały do książki o Pietraszowie

Wraz z Teresą Brommer zbieram materiały do nowej książki - tym razem o Pietraszowie.
Już zostałyśmy obdarowane cennymi zdjęciami i wspomnieniami.
Prosimy o więcej!!!

Teresa Brommer tel. 34/35-37-499
Róża Mordyńska - email: jmklara14@gmail.com

Ulica Figla w Pietraszowie w kierunku Pluder; foto R. Mordyńska, wrzesień 2020.

Stacja w Pludrach; foto M. Szendzielarz, lipiec 2019.

Nowy Sołtys Pluder

Z dniem 10. września nowym Sołtysem Pluder została Pani Halina Hońca. Gratulujemy! Pozostałe szczegóły związane z instytucjami naszego Sołectwa znajdują się w zakładce Instytucje.

Zaproszenie na rajd rowerowy “Cudze chwalicie, swego nie znacie”

Zaproszenie

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów “Brzozowa Dolina” wraz z
Urzędem Gminy w Dobrodzieniu i Sołtysami poszczególnych wsi w ramach projektu
,,Cudze chwalicie, swego nie znacie”
zaprasza mieszkańców Gminy Dobrodzień na rajd rowerowy,
który się odbędzie w sobotę tj. 27 czerwca o godz.10.30.
Rajd poprowadzi Pan Paweł Mrozek.

 Warunkiem przeprowadzenia rajdu będzie brak deszczu.

Z uwagi na długość trasy do grupy można się dołączyć w każdym punkcie trasy.

Przebieg trasy:

Dobrodzień „Stempnik” (targowisko) – Bąki (przydrożny krzyż przed wjazdem do wsi, dawny majątek, miejsca i obiekty przy ul. Klonowej) – Bzinica Nowa (cmentarz husycki i inne obiekty historyczne) – Bzinica Stara (remiza, szkoła, kilka obiektów historycznych) – przejazd przez Kolonię Pluderską w kierunku Pluder (miejsca i obiekty historyczne i przyrodnicze, spotkanie w „starej szkole”, poczęstunek, uzgodnienie dalszej trasy w zależności od sugestii uczestników i stanu pogody).

Celem jest poznanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Gminy Dobrodzień należącej do LGD ,,Kraina Dinozaurów”.

Kontakt do Pani Elżbiety Psyk nr tel. 697875808.

Podczas spotkania oferujemy poczęstunek, dlatego prosimy o zapisy.

Spotkanie z Panem Pawłem Mrozkiem

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzozowa Dolina” wraz Urzędem Gminy w Dobrodzieniu w ramach projektu ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie” zaprasza mieszkańców Pluder oraz okolic na spotkanie z Panem Pawłem Mrozkiem, którego celem będzie przeprowadzenie warsztatu edukacyjno-integracyjnego dotyczącego zasobów historyczno-przyrodniczych i kulturalnych Gminy Dobrodzień.

Zapraszamy do Świetlicy Starej Szkoły w Pludrach (ul. Szkolna 1) w dniu 17.06. 2020r, tj. środa o godz. 18.00.

Zainteresowane osoby prosimy o telefoniczny kontakt do Pani Elżbiety Psyk pod nr tel.697 875 808

Podczas spotkania oferujemy poczęstunek dlatego prosimy o zapisy.

Osoby biorące udział w spotkaniu zobowiązane są do założenia maseczek ochronnych.

Umowa została zawarta na poddziałanie ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w dziedzictwa lokalnego objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów”.