Skróty

Nowy plac zabaw w Pludrach

22 listopada 2021
Informacja prasowa

Wsparcie PSE dla gminy Dobrodzień. Powstanie nowy plac zabaw w Pludrach

Najbliższe miesiące przyniosą pozytywne zmiany w gminie Dobrodzień! Dzięki grantowi z programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” w Pludrach powstanie nowy plac zabaw.

Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych bierze udział w realizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne dobrosąsiedzkim programie granatowym „WzMOCnij swoje otoczenie”. Właśnie zakończyła się jego III edycja. Wśród laureatów znalazła się gmina Dobrodzień wnioskująca o grant na budowę bezpiecznego i ogólnodostępnego miejsca rekreacji dla najmłodszych. W Pludrach istnieje obecnie stary, zdewastowany plac zabaw, który od lat nie służy już mieszkańcom wsi. Nowe zagospodarowana przestrzeń służyć będzie nie tylko do zabawy, ale także jako miejsce spotkań rodziców oraz sołeckich wydarzeń.

To kolejny projekt realizowany w ramach “WzMOCnij swoje otoczenie” na terenie województwa opolskiego. Tylko w tym roku dofinansowane zostały projekty o łącznej sumie prawie 80 tys. złotych. Dzięki wsparciu PSE Ochotnicza Straż Pożarna w Regulicach utworzyła Centrum Nauki Pierwszej Pomocy, a w gminie Nysa ustawiona została e-ławka
z funkcją ładowania, która promuje działania na rzecz ochrony środowiska i jest dostosowana do potrzeb osób niewidomych lub słabowidzących.

Istotą programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest odpowiadanie na różnorodne potrzeby lokalnych społeczności. Przedsięwzięcie pozwala na wspólną realizację pomysłów zainicjowanych przez samorządy, praktyków, liderów i instytucje, które chcą wpływać nie tylko na rozwój miejscowości, ale i jakość życia ich mieszkańców – mówi Rafał Jaros z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE – Cieszymy się, że projekty sygnowane logiem “WzMOCnij swoje otoczenie” od tego roku będą realizowane także w powiecie oleskim.

Projekt gminy Dobrodzień został wybrany jako jeden spośród 182 zgłoszeń w jesiennej turze rekrutacji. Wartość tegorocznego wsparcia przekazanego lokalnym społecznościom od PSE przekroczyła 3,6 mln zł.

Kontakt dla mediów:
Karolina Obajtek
783 486 514
karolina.obajtek@propsypr.pl

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP)
w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej. PSE są właścicielem 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny o wartości około 14 miliardów zł. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane są na sprawną
i niezawodną pracę infrastruktury przesyłowej, nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia jej niektórych elementów. Program uwzględnia zarówno modernizację wielu funkcjonujących dotychczas obiektów przesyłowych, jak również budowę nowej infrastruktury. 

W rezultacie do roku 2030 PSE zbudują ponad 3600 kilometrów nowych sieci najwyższych napięć, zmodernizują ponad 1600 km już istniejących linii.